Organizacje pozarządowe a aktywność społeczna jako szansa rozwoju regionu

Karta zgłoszenia (pdf)

Karta zgłoszenia (docx)

Zgłoszenie online

Warunki publikacji w miesięczniku Marketing i Rynek