2016

"Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia" - 9-10.06.2016 r.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, visit this odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. ?Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia?. Konferencja została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, Starostwem Powiatowym w Wałczu oraz Urzędem Miasta Wałcz.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Prof. zw. dr hab.  Edward Włodarczyk oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej Prof. zw. dr hab. inż.  Tadeusz Bohdal.

W Konferencji  wzięło udział ponad 100 osób z 18 ośrodków akademickich takich jak:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • PWSZ w Wałczu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

oraz Bishops Grosseteste University z Lincoln w Wielkiej Brytanii. Zaszczycili nas także swoją obecnością przedstawiciele samorządów i różnych instytucji, m.in.: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska, Starosta Koszaliński, Burmistrz Trzcianki oraz przedstawiciele ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

W ciągu dwóch dni konferencyjnych  wymieniono poglądy i doświadczenia  oraz zaprezentowano  najnowsze wyniki badań dotyczące kształtowania  jakości życia w sesjach i panelach dyskusyjnych dotyczących w szczególności:

 1. Roli samorządu w wyznaczaniu poziomu jakości życia
 2. Społeczno-ekonomicznych determinant kształtowania jakości życia
 3. Jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
 4. Sportu, turystyki i rekreacji w kształtowaniu jakości życia w regionie
 5. Rozwoju regionu jako wyznacznika jakości życia

Prawdziwą ucztą duchową dla Uczestników Konferencji, w aspekcie kształtowania jakości życia, okazał się koncert Pani Estery Naczk oraz wychowanków Studia Esti Agaty Krzyżaniak, Dominiki Ptak i Patryka Wendland.

Dziękując wszystkim Uczestnikom za udział w tegorocznej Konferencji, serdecznie zapraszamy do ponownego spotkania w Wałczu w następnym roku.

 • konferencja2016001
 • konferencja2016002
 • konferencja2016003
 • konferencja2016004
 • konferencja2016005
 • konferencja2016006
 • konferencja2016007
 • konferencja2016008
 • konferencja2016009
 • konferencja2016010
 • konferencja2016011
 • konferencja2016012
 • konferencja2016013
 • konferencja2016014
 • konferencja2016015
 • konferencja2016016
 • konferencja2016017
 • konferencja2016018
 • konferencja2016019
 • konferencja2016020

 

Program konferencji

Wymogi redakcyjne Handel Wewnętrzny

Oświadczenie autora Handel Wewnętrzny