2014

?Innowacyjność szansą rozwoju regionu? - 5 ? 6 czerwca 2014 r.

W roku jubileuszu 10-lecia istnienia naszej Uczelni odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, abortion której myślą przewodnią była innowacyjność, rozumiana jako czynnik towarzyszący nam w wielu aspektach obecnego funkcjonowania w mikro i makro skali. Istotnym elementem okazał się panel, w którym licznie reprezentowani przedstawiciele samorządu terytorialnego dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wprowadzania przedsięwzięć innowacyjnych. Praktyczne ujęcie zostało zestawione z pewnymi modelami teoretycznymi prezentowanymi przez wybitnych naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce. Na zakończenie pierwszego dnia praktyczne podejście do innowacyjności zaprezentowali przedstawiciele Akademii Umiejętności Simply Perfect przy Philips Lighting Poland S.A. W drugim dniu panele tematycznie odnosiły się do relacji występujących pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym w kreowaniu innowacji oraz pokonywaniu występujących barier. Elementem towarzyszącym konferencji były warsztaty nt. "Praktyczne korzystanie z innowacyjnej aplikacji kreatora studiów przypadku w nauczaniu akademickim. 


 • DSC02458_
 • DSC02464
 • DSC02467
 • DSC02491
 • DSC02544
 • DSC02554
 • DSC02573
 • DSC02585
 • DSC02597
 • DSC02671
 • DSC02673
 • DSC02680
 • DSC02712
 • DSC02723
 • DSC02740
 • DSC02778
 • DSC02795
 • DSC02827
 • DSC02829
 • DSC02909
 • DSC03048
 • DSC03086
 • DSC03090
 • DSC03094
 • DSC03100
 • DSC03105
 • DSC03123
 • DSC03125
 • DSC03127
 • DSC03133
 • DSC03147
 • DSC03174