2012

?Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu? - 31 maja - 1 czerwca 2012 r.

W konferencji "Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu" wzięło udział 124 uczestników z 28 ośrodków akademickich, sildenafil a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz świata biznesu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.  prof. zw. dr hab. Andrzej Szromnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Michalski z Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Piotr Godlewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. zw. dr hab. Leon Dorozik, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a także goście z zaprzyjaźnionej uczelni z Niemiec, a mianowicie: prof. dr Armin Thoma oraz prof. dr Viktoria Enzenhofer z Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde.  Głos w konferencji zabrali także: Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Piotr Marszałek, Dyrektor COS w Warszawie, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Jolanta Wegner. Dyskutowano na temat roli władz centralnych i lokalnych we wspieraniu i kreowaniu przedsiębiorczości oraz kształtowania świadomości i postaw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także podkreślano znaczenie innowacyjności i technologii informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie zabrakło również rozważań na temat sportu jako katalizatora przedsiębiorczości. Istotne miejsce w obradach zajęli przedstawiciele Klastra Metalowego ?Metalika?, którzy podkreślali istotną rolę współpracy i konsolidacji działań konkurencyjnych przedsiębiorstw dla uzyskania synergicznych efektów w branży oraz łączenia sił i środków niezbędnych do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. Swój głos w konferencji mieli także studenci, którzy wskazali jak działają na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

 • 2012001
 • 2012002
 • 2012003
 • 2012004
 • 2012005
 • 2012006
 • 2012007
 • 2012008
 • 2012009
 • 2012010
 • 2012011
 • 2012012
 • 2012013
 • 2012014
 • 2012015
 • 2012016
 • 2012017
 • 2012018
 • 2012019
 • 2012023
 • 2012024
 • 2012025
 • 2012027
 • 2012028
 • 2012029
 • 2012030
 • 2012031
 • 2012032
 • 2012033
 • 2012034
 • 2012035
 • 2012036
 • 2012037