Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zatrudnia wielu pracowników naukowo - dydaktycznych. Są wśród nich osoby z Wałcza i okolic oraz z innych ośrodków akademickich. Wykłada u nas 45 doświadczonych nauczycieli akademickich:

  • 5 profesorów
  • 1 doktor habilitowany
  • 23 doktorów
  • 16 magistrów

 

Pracownicy naukowi przyjeżdżają z następujących ośrodków: