Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zatrudnia wielu pracowników naukowo - dydaktycznych. Są wśród nich osoby z Wałcza i okolic oraz z innych ośrodków akademickich. Wykłada u nas 58 doświadczonych nauczycieli akademickich:

  • 5 profesorów
  • 10 doktorów habilitowanych
  • 26 doktorów
  • 9 magistrów

 

Pracownicy naukowi przyjeżdżają z następujących ośrodków: