Aktualności

"Laur Powiatu Wałeckiego"


Dnia 24.05.2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala, na której  przyznane zostały nagrody: "Laur Powiatu Wałeckiego". Kandydaci do tej nagrody nominowani zostali przez samorządy z terenu powiatu wałeckiego oraz działające na tym terenie organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze. W ten sposób Zarząd Powiatu docenił osoby, firmy i organizacje wyróżniające się w swojej działalności na terenie powiatu. Nagrody przyznawane były w czterech kategoriach: za działalność gospodarczą, społeczną, sportową i kulturalną. Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznana została również nagroda specjalna “Super Laur Powiatu Wałeckiego". Wśród laureatów tej honorowej nagrody przyznanej dotychczas czterokrotnie znalazła się również  nasza Uczelnia. Dużym zaskoczeniem okazało się, że to właśnie nasza Uczelnia za całokształt działalności we wszystkich obszarach otrzymała to szczególne wyróżnienie.  Wyróżnienie przyjęliśmy z nieukrywaną radością, jako wyraz zaufania do Uczelni na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jednocześnie to wyróżnienie stanowi motywacje do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy. Z rąk Starosty Bogdana Wankiewicza nagrodę w imieniu Pani Rektor dr hab. prof. nadzw. Jolanty Witek  odebrał Pan Prorektor dr Dariusz Skalski. Zwieńczeniem gali był koncert nagrodzonego w kategorii kultury zespołu  Majtki Bosmana.