Informacje ogólne

Biuro Współpracy Międzynarodowej zajmuje się koordynacją całokształtu zadań związanych z mobilnością międzynarodową i współpracą z zagranicznymi podmiotami.

Do zakresu działań BWM należy:

  1. współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów międzyinstytucjonalnych o bezpośredniej współpracy akademickiej, rządowych programów, programów europejskich oraz innych międzynarodowych w zakresie dydaktyki, mobilności i wymiany kulturowej i zawodowej;
  2. organizacja wymiany osobowej (studentów, pracowników) w ramach umów międzyinstytucjonalnych, umów rządowych, projektów koordynowanych przez BWM, w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych;
  3. organizacja i obsługa osób przybywających w ramach rzeczonej wymiany;
  4. opracowywanie, organizacja, realizacja i rozliczanie merytoryczne projektów koordynowanych przez BWM;
  5. opracowywanie informacji o europejskich programach edukacyjnych oraz doradztwo w zakresie opracowywania tych projektów;
  6. opracowywanie w porozumieniu z Biurem Promocji PWSZ treści materiałów informacyjno-promocyjnych dla odbiorcy zagranicznego, wynikającej z zakresu działalności BWM oraz merytoryczne prowadzenie strony internetowej BWM ?ERASMUS+?;
  7. gromadzenie dokumentacji związanej z mobilnością programów i projektów prowadzonych przez BWM.

Skład BWM to:

Uczelniany Koordynator Programów Międzynarodowych w Uczelni

Zadania: nadzór nad BWM, kontakty międzynarodowe, mobilność pracowników 
Duties: ICO supervision, bilateral agreements and international cooperation, organizing mobility

Asystenci-Praktykanci/ Assistant-Trainees

Zadania: Opieka i pomoc studentom PWSZ w realizacji procedury rekrutacyjnej 
Duties: assisting in-coming students in their matters

Mentorzy / Mentors

Zadania:opieka nad goszczonymi
Duties: assisting to in-coming students and staff

Opiekunowie / Buddies

Zadania: pomoc studentom goszczonym 
Duties: assisting to individual in-coming students

Kierunkowi Koordynatorzy ECTS / departmental ECTS coordinators

Zadania: ewaluacja indywidualnych porozumień o programach (LA), decydowanie o kursach-zamiennikach i uznawaniu ECTS

Duties: evaluating individual learning agreements (LA), accepting course ECTS equivalents