Biuro Karier

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu zostało powołane, aby świadczyć usługi:

 • STUDENTOM I ABSOLWENTOM - chcącym skorzystać z doradztwa indywidualnego, warsztatów, kursów, uzyskać poradę zawodową, informację o stażach i praktykach, innych formach zatrudnienia, możliwościach dalszego kształcenia.

 • PRACODAWCOM ? którzy poszukują odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów na praktyki, staże oraz wolne miejsca pracy.

 • UCZELNI ? promując Uczelnie w firmach i instytucjach, korzystających z danych gromadzonych w Biurze Karier w celu bieżącego modyfikowania struktur Uczelni oraz weryfikowania programów kształcenia.

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu swoje cele realizować będzie poprzez:

 • działania skierowane na aktywizację zawodową studentów i absolwentów PWSZ

 • działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji studentów i absolwentów

 • działania skierowane na podnoszenie poziomu wiedzy o rynku pracy i możliwościach, które rynek pracy stwarza studentom i absolwentom

 • działania skierowane do potencjalnych pracodawców i pomocy w znalezieniu osób na konkretne stanowisko pracy

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu służy studentom, pracodawcom w wielu zakresach:

 • pozyskiwanie i udostępnianie studentom i absolwentom szkoły informacji lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,

 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,

 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staż zawodowy,

 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy staży i praktyk zawodowych,

 • pomocy przy określaniu indywidualnych predyspozycji i ograniczeń kandydatów,

 • pobudzanie aktywności studentów i absolwentów gdzie szukać informacji o potencjalnych miejscach pracy i jak ubiegać się o tę pracę,

 • konsultowania dokumentów aplikacyjnych,

 • pomagania w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych,

 • pomagania w przygotowaniu się do innych procedur selekcyjnych stosowanych przez pracodawców,

 • pomocy przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.


 Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu swoje działania osiągać będzie przez:

 • organizację kursów, szkoleń, warsztatów dla studentów i absolwentów;

 • organizację konferencji;

 • organizację targów pracy dla studentów i pracodawców;

 • organizację spotkań pracodawców ze studentami i absolwentami;

 • poradnictwo indywidualne i grupowe;

 • poradnictwo przez Internet;

 • prezentację firm na terenie Uczelni;