Bankowość i ubezpieczenia

Bankowość i ubezpieczenia

Specjalność skierowana jest do studentów chcących zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej bankowości i ubezpieczeń. W procesie kształcenia na tej specjalności podkreśla się przede wszystkim znaczenie relacji przedsiębiorstwo-instytucje finansowe we współczesnej gospodarce.
Oferta przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu kompleksowe przygotowanie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) w zakresie procesów zachodzących w bankach i innych instytucjach finansowych. W trakcie pogłębiania wiedzy w ramach studiowanej specjalności zainteresowanie koncentrowane jest na: ofercie produktowej współczesnych banków i ubezpieczycieli, skierowanej zarówno do przedsiębiorstw jak i klientów detalicznych, instrumentach finansowych kreowanych przez współczesne instytucje finansowe, procedurach zarządzania ryzykiem. Program kształcenia na specjalności obejmuje m. in. takie przedmioty jak: procedury i operacje bankowe, bankowość spółdzielcza, marketing usług finansowych, produkty ubezpieczeniowe, rachunkowość banków i ubezpieczycieli.
Dobór treści programowych wynika z zapotrzebowania rynku na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń, zarówno na poziomie centrali jak i oddziałów. Zdobyta wiedza może być także wykorzystywana w praktyce zawodowej doradców finansowych oraz pracowników firm odpowiedzialnych za relacje z instytucjami finansowymi.