Administracja samorządowa

Administracja samorządowa - nastawiona na wykreowanie u absolwenta wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w strukturach administracyjnych szczebla lokalnego i regionalnego (również na poziomie sołectw jako pomocniczych struktur administracji), a także niezbędnych w sferze organizacyjnej jakichkolwiek zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej (stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy wsparcia).