Kierunek EKONOMICZNO-PRAWNY

 Nowy interdyscyplinarny kierunek łączący dwie dziedziny wiedzy: EKONOMIĘ I PRAWO.

 Na kierunku studenci zdobywają wiedzę wymaganą do pracy w przedsiębiorstwach prywatnych oraz w sektorze publicznym. Nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, przygotowania i analizy sprawozdań finansowych, przygotowywania analiz prawnych, doradztwa podatkowego Studenci zapoznają się z procesem podejmowania decyzji ekonomicznych, prawnych i finansowych, dokonują analiz prawnych i ekonomicznych, poznają aspekty kontroli zarządczej oraz audytu i kontroli wewnętrznej.

 Specjalność SEKTOR PUBLICZNY pozwala na zdobycie wiedzy oraz kompetencji w zakresie: podejmowania decyzji ekonomicznych, prawnych i finansowych, kontroli zarządczej, dostarczania informacji ekonomicznych i prawnych, dokonywania analiz prawnych i ekonomicznych, diagnozowania i planowania sytuacji ekonomicznej i finansowej podmiotów prawa publicznego.

 Miejsca pracy:

 • urzędy jednostek administracji samorządu terytorialnego;

 • urzędy administracji celnej i skarbowej;

 • struktury organów i instytucji działających w ramach systemu ubezpieczeń społecznych;

 • urzędy organów administracji pracy i polityki społecznej;

 • administracja organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;

 • komunalne osoby prawne i jednostki organizacyjne;

 • oddziały terenowe agencji rządowych i innych podmiotów sektora finansów publicznych;

 • spółki Skarbu Państwa.

 Specjalność SEKTOR PRYWATNY pozwala na zdobycie wiedzy oraz kompetencji w zakresie: doradztwa ekonomicznego i prawnego, przygotowywania analiz prawnych, doradztwa podatkowego, rozliczania podatków i płac, spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi, spraw związanych z windykacją i egzekucją należności, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przygotowaniem, badaniem i analizą sprawozdań finansowych, spraw związanych z audytem i kontrolą wewnętrzną.

 Miejsca pracy:

 • obsługa przedsiębiorców w sektorze usług, handlu i produkcji;

 • kancelarie przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym radców prawnych i komorników sądowych;

 • biura podatkowe i rachunkowe;

 • banki, instytucje finansowe i biura pośrednictwa finansowego;

 • instytucje ubezpieczeniowe.