Pracownicy Instytutu Technicznego

Dyrektor Instytutu Technicznego:

dr inż. Mariusz Wojtalik

 

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. inż. Bronisław Słowiński, prof. nadzw.
 • dr hab. Waldemar Wolski, prof. nadzw.
 • dr hab. Jolanta Witek, prof. nadzw.
 • dr inż. Marek Olesiak, docent
 • dr inż. Marek Kokot, starszy wykładowca
 • dr inż. Monika Forysiewicz, wykładowca
 • dr inż. Wojciech Musiał, wykładowca
 • dr inż. Jarosław Praźmo, wykładowca
 • dr inż. Ryszard Sobczak, wykładowca
 • dr inż. Mariusz Wojtalik, wykładowca
 • dr Krzysztof Błoński, wykładowca
 • dr inż. Piotr Małek, wykładowca
 • mgr inż. Tomasz Muzolf, wykładowca
 • mgr Marek Siek, wykładowca
 • mgr Marta Ciarko, asystent
 • mgr Angelika Raczkowska-Goszczyk, asystent