Pracownicy Instytutu Pedagogiki i Kultury Fizycznej

p.o. Dyrektora Instytutu Pedagogiki i Kultury Fizycznej:

dr Anna Kszak-Krzyżanowska

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, profesor  zw.
 • prof. dr hab. Beata Karakiewicz, prof. zw.
 • dr hab. Jerzy Eider, prof. nadzw.
 • dr hab. Tomasz Zimny, prof. nadzw.
 • dr hab. Teresa Żółkowska, prof. nadzw.
 • dr hab. Katarzyna Kotarska, wykładowca
 • dr Alicja Drohomirecka, docent
 • dr Krzysztof Krupecki, docent
 • dr Ilona Kość, starszy wykładowca
 • dr inż. Adrian Hałuszka, wykładwoca
 • dr Magdalena Huber, wykładowca
 • dr Anna Kszak-Krzyżanowska, wykładowca
 • dr Renata Malicka, wykładowca
 • dr Mariusz Pacholak, wykładowca
 • dr Anna Wolska, wykładowca
 • mgr Barbara Komorowska, wykładowca
 • mgr Jadwiga Kosidło, wykładowca
 • mgr Agnieszka Małecka, wykładowca
 • mgr Joanna Różańska, wykładowca
 • mgr Łukasz Gniot, asystent