Pracownicy Instytutu Administracji i Nauk Ekonomicznych

Dyrektor Instytutu Administracji i Nauk Ekonomicznych:

dr Kamila Trojanowska

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. Leon Dorozik, prof. zw.
 • prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak, prof. zw.
 • prof. dr hab. Sługocki Janusz, prof. zw.
 • dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, starszy wykładowca
 • dr Anna Korzeniewska, starszy wykładowca
 • dr Dariusz Skalski, starszy wykładowca
 • dr Kamila Trojanowska, starszy wykładowca
 • dr Bogdan Wankiewicz, starszy wykładowca
 • dr Dariusz Kowalski, wykładowca
 • mgr Agnieszka Astapczyk, wykładowca
 • mgr inż. Józef Górdak, wykładowca
 • mgr Karolina Słotwińska, wykładowca
 • mgr Joanna Szuberla, wykładowca
 • mgr Kinga Wierzchowska, asystent