Wydarzenia z życia Erasmusa

Lekcja języka tureckiego w Rolniku

22.01.2016r. Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odwiedzili studenci PWSZ w Wałczu, try którzy przyjechali do Wałcza w ramach wymiany międzynarodowej ERASMUS+ z Turcji. Studenci spotkali się z uczniami klas maturalnych, aby opowiedzieć o programie wymiany, o PWSZ w Wałczu, a także o samym studiowaniu w Polsce. Uczniowie zadawali im pytania dotyczące życia i zwyczajów w Turcji, a także pytali o ich spostrzeżenia dotyczące Polski i Polaków. Konwersacja odbywała się w języku angielskim, co było również dodatkową atrakcją spotkania. Studenci nauczyli maturzystów kilku słów i zwrotów w języku tureckim, a także sami poznali nowe słowa w języku polskim. Pokazali zainteresowanym tradycyjne stroje tureckie, potrawy, a nawet zatańczyli w rytm tureckiej muzyki. Lekcja stała się niezwykłym spotkaniem dwóch kultur, religii, obyczajów i tradycji. Okazało się, że bariery językowe nie są żadną przeszkodą w kontaktach międzyludzkich. Ponadto goście z Turcji zwiedzili klasopracownie, zapoznali się ze strukturą szkoły, ofertą edukacyjną i porozmawiali z innymi nauczycielami. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 RCKU p. Magdalenę Huber w ramach  umowy patronackiej między PWSZ w Wałczu a Zespołem Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.  Umowa między placówkami została podpisana w grudniu 2015r., a jej głównym założeniem jest opieka nad młodzieżą w celu wspierania ich aspiracji kształcenia na poziomie wyższym. Jednocześnie Zespół Szkół nr 4 RCKU, przyjmując patronat Uczelni, zobowiązał się do współdziałania z Uczelnią jako partnerem działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu kształcenia. 

Galeria:

 

Akcja ? Święty Mikołaj 

4 grudnia 2015r. dzieci z Przedszkola Publicznego nr 9 ?Bajka? w Wałczu wyruszyły na poszukiwania Świętego Mikołaja. Okazało się, że Święty Mikołaj czeka na przedszkolaków na moście wiszącym na wałeckiej Bukowinie. Dzieci pojechały tam, wynajętymi specjalnie na tę okazję, autokarami. Po długich poszukiwania odnalazły Świętego Mikołaja i wróciły z nim do przedszkola, by tam otrzymać upragnione prezenty.  

W wyprawie towarzyszyli przedszkolakom studenci pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z Turcji wraz z p. Magdaleną Huber. Wspólnie z dziećmi szukali śladów pozostawionych przez Mikołaja. Dla studentów wyprawa ta była niezapomnianą przygodą połączoną z elementami polskiej tradycji. Wyprawa przybrała także formę lekcji języka polskiego, w której role nauczycieli odgrywały dzieci uczące gości naszego języka ojczystego. Studenci wykazali się niezwykłą aktywnością i kreatywnością podczas wspólnej zabawy, a ich polski słownik został wzbogacony o nowe słowa. 

Galeria:

 

Przedszkole Publiczne nr 9 ?Bajka? 

W miniony piątek, 13. 11.2015r., przebywający w naszej uczelni w ramach wymiany ERASMUS studenci z Turcji, wraz z p. Magdaleną Huber odwiedzili Przedszkole Publiczne nr 9 ?Bajka? w Wałczu. Studenci, studiujący w Turcji pedagogikę, mieli okazję zobaczyć, jak wygląda polskie przedszkole. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem przedszkola i odwiedzili wszystkie oddziały przedszkolne (od trzylatków do sześciolatków). Spotkanie z wałeckimi przedszkolakami okazało się świetną zabawą dla odwiedzających. Studenci bardzo chętnie włączyli się w zabawy, gry, tańce i wraz dziećmi wykonywali różne zadania. Okazało się, że bariera językowa w rzeczywistości nie była żadną przeszkodą podczas wspólnej zabawy. Dzieci próbowały nauczyć studentów wymawiać swoje imiona, a także zadawały im pytania dotyczące życia w Turcji. 
Na zakończenie spotkania przedszkolaki przygotowały dla studentów niespodziankę. Dzieci wręczyły im na pamiątkę samodzielnie przygotowane na tę okazję prace plastyczne, które miejmy nadzieję, polecą z nimi do Turcji.

Galeria:

 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" Nadleśnictwa Wałcz

W ramach zajęć z przedmiotu metodyka nauczania przyrody, 15 października 2015 r. studenci III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studenci z Turcji (ERASMUS), odbyli zajęcia terenowe na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Wałcz ? ?Morzycówka?. W ośrodku realizowane są zajęcia o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz turystów. Studenci uczestniczyli w symulacji zajęć dla dzieci związanych z rozpoznawaniem liści i drzew. W znajdującym się przy ośrodku ARBORETUM rośnie ponad 100 gatunków roślin i ich odmian podzielonych na 12 zbiorowisk roślinnych. Po obejrzeniu, tego bardzo ciekawego obiektu, studenci w trakcie spaceru ścieżką przyrodniczo-leśną, poprowadzoną przez bukowy i dębowy las, poznawali różne gatunki drzew i krzewów, budowę lasu oraz zamieszkujące go zwierzęta. Wiedza na temat przyrody oraz poznane aktywne formy pracy w terenie, z pewnością będą wykorzystane przez przyszłych nauczycieli. Towarzyszący naszym studentom goście z Turcji, oprócz udziału w specyficznej dla edukacji przyrodniczej formie zajęć, mieli okazję poznać i podziwiać jeden z bardziej malowniczych zakątków Pojezierza Wałeckiego.

Galeria:

 

Warsztat Terapii zajęciowej w Wałczu

Dnia 07.09.2015 nasze praktykantki z Turcji na zaproszenie Pani Dyrektor, Jadwigi Kosidło, spędziły dzień w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu, gdzie odbywają się zajęcia dla osób niepełnosprawnych.  P. Dyrektor powitała gości w swoim gabinecie, gdzie opowiedziała o tym co się dzieje w placówce i  jak wygląda życie podopiecznych.  

Praktykantki miały okazję zwiedzenia wszystkich pracowni i poznania obecnych podopiecznych.  Później, dziewczyny wykonywały prace wraz z gospodarzami.  Wszyscy byli bardzo zadowoleni,  a podopieczni byli tak szczęśliwi,  że Pani Jadwiga Kosidło poprosiła żeby dziewczyny odwiedziły placówkę jeszcze raz.

Galeria:

 

 

Urząd Miasta Wałcz

Dnia 27.08.2015 w Urzędzie Miasta w Wałczu odbyło się spotkanie naszych praktykantek z Turcji przebywających w Wałczu w ramach programu Erasmus+ z Panią Wice Burmistrz Joanną Rychlik - Łukasiewicz. 

Podczas przygotowanej prezentacji dziewczyny mogły zobaczyć najciekawsze miejsca w mieście, które warto odwiedzić, dowiedzieć się ciekawostek na temat Wałcza i powiatu wałeckiego a także poznać historię miasta.

Spotkanie miało również na celu zapoznanie studentek z działaniem systemu administracyjnego w Polsce, a także było kolejną okazją do promocji naszego miasta na arenie międzynarodowej. Poza tym dziewczyny zobaczyły jak wygląda codzienna praca i hierarchia w Urzędzie. 

Miłym akcentem na pożegnanie były drobne upominki dla gości.

Galeria:

 

Wizyta Tureckich wykładowców z Uniwersytetu Suleymana Demirela w Turcji.

Naszą uczelnię upodobali sobie nie tylko studenci z Turcji, którzy bardzo licznie przybywają do Wałcza nie tylko na studia, ale i na praktyki, ale również wykładowcy z Uniwersytetu Suleymana Demirela w Isparcie, w Turcji.

Kilka tygodni temu, dwoje naukowców: Caner Kara i Saliha Fisek, przyjechało do naszej uczelni na szkolenie w ramach Programu Erasmus+, wymieniając się doświadczeniami z pracownikami i studentami naszej uczelni w dziedzinie technologii informatycznych oraz przyszłej współpracy w ramach podpisanego porozumienia między uczelniami.

Natomiast 02.06.2015 r. kolejnych dwóch wykładowców, Erhan Şahin i Ziya Yakut, również w ramach Programu Erasmus+ przeprowadziło wykłady dla studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji, dotyczący modelowania nowych rodzajów urządzeń elektronicznych, sposobu śledzenia ciągle ewoluującego rozwoju  elektroniki poprzez technologię oraz analizy i badań nad nowymi zastosowaniami technologii elektronicznych.

Podczas wizyt, nasi goście zapoznali się systemem szkolnictwa wyższego w Polsce oraz sposobami zarządzania i funkcjonowania Uczelni, oraz z zasadami regulującymi mobilności międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+. Spotkania przyczyniły się również do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń nie tylko na tle edukacyjnym, ale również pod względem kulturowym, a także szeroko rozumianej internacjonalizacji uczelni wyższych.

Galeria:

 

 

Wizyta przedstawiciela Węgierskiego Uniwersytetu Kaposvar.

W dniach 23-27 marca 2015r. odwiedziła naszą uczelnie dr Andrea Bencéné Fekete, Prodziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kaposvar na Węgrzech, która na co dzień prowadzi badania naukowe na temat edukacji multikulturowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. W następnym etapie swoich badań naukowych dr Andrea Fekete ma zamiar rozszerzyć zakres swojej pracy naukowej zarówno o szkolnictwo wyższe jak i szkolnictwo na poziomie międzynarodowym. Wśród jej zainteresowań, oprócz Austrii, Turcji, Słowacji i Czech, znalazła się również Polska, dlatego dr Fekete była gościem Instytutu Humanistycznego PWSZ w Wałczu w ramach Programu Erasmus+.

Podczas wizyty dr Fekete spotkała się z władzami Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego, Dziekanem dr inż. Markiem Olesiakiem oraz Prodziekanem mgr Markiem Siekiem, co okazało się kolejną okazją do zacieśnienia relacji między Uczelniami.  Dr Fekete spotkała się również ze studentami Pedagogiki opowiadając im o Uniwersytecie Kaposvar i o możliwościach jakie niesie ze sobą studiowanie w tej Uczelni, zapraszając tym samym studentów do przyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+. Przeprowadziła również wykład dla studentów Pedagogiki o tematyce związanej z edukacją multikulturową jako zjawiska ogólnoświatowego oraz o multikulturowości zdefiniowanej jako różnice etniczne, niepełnosprawność fizyczna i umysłowa, wyznanie religijne czy też różnica pokoleń czy różnica płci. 

Pani dr Fekete była zachwycona Wałczem i naszą Uczelnią na tyle, że zgodziła się zostać członkiem Komitetu Organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ?Wyzwania współczesnego sportu, turystyki i rekreacji jako szansa rozwoju regionu?, która miała miejsce 18-19 czerwca 2015 w Wałczu.

My ze swojej strony dziękujemy za wizytę i liczymy na dalszą owocną współpracę. studentów PWSZ w Wałczu zachęcamy do wyjazdu na studia do Węgier!

Galeria:

 

2015-16 Anna Korzeniewska, Kinga Wierzchowska

W dniach od 24.08.2015 do 26.08.2015  dr Anna Korzeniewska i mgr Kinga Wierzchowska z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu uczestniczyły w Training Programme for staff Erasmus+ Programme 2014/2015 w Londynie (UK).  

Głównym celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z firmą Open Solutions Limited oraz nawiązanie współpracy z londyńskimi uniwersytetami.

W czasie pobytu uczestniczki szkolenia omówiły możliwości współpracy z londyńskimi uczelniami w zakresie wymiany doświadczeń, wspólnych publikacji, wspólnych badań naukowych i możliwości odbywania praktyk studenckich w Londynie przez studentów PWSZ w Wałczu.  

Uczestniczki zwiedziły Imperial College London oraz wzięły udział w dniu otwartym na Goldsmiths Univerity of London,  gdzie miały możliwość obserwowania organizacji dni otwartych dla przyszłych studentów i sposobu rekrutacji na Institute of Management Studies na poziomie undergraduate (studia licencjackie).

Podczas pobytu uczestniczki wzięły również udział w seminarium ?Trading the Truth London? organizowanym przez Institute of Trading and Portfolio Management w Cevendish Campus na University of Westminster, gdzie miały możliwość spotkać się z Jasonem Mcdonaldem - Senior Trading Mentorem w Institute of Trading and Portfolio Management, byłym dyrektorem zarządzającym Toronto Dominion Bank i Senior Proprietary Trader w Commerzbanku. 

Podczas seminarium uczestniczki poznały sposoby handlu na rynkach finansowych i metody  stosowane przez Institute of Trading and Portfolio Management w stosunku do funduszy hedgingowych i handlowców w bankach inwestycyjnych na całym świecie, poznały również metodologię organizacji seminariów na University of Westminster.

Uczestniczki złożyły ofertę współpracy z Kingston University of London w zakresie wspólnych badań na gruncie small business. Zainteresowanie współpracą wyraził także University of Bedfordshire w Luton oraz South Bank University w Londynie.

W wyniku negocjacji ustalono, że 3 studentów PWSZ w Wałczu kierunku Finanse i Rachunkowość może odbyć w 2016 roku praktyki studenckie w Londynie. Warunkiem jest pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie, bądź ze środków funduszu Erasmus. Jak podkreśliła strona angielska jest to o tyle korzystne, że nasi studenci nie będą musieli płacić za praktyki, natomiast wielu studentów z całego świata za takie praktyki płaci. Osoby chętne do odbycia praktyki w Londynie muszą znać język angielski minimum na poziomie B2 i musi to być potwierdzone. Kandydaci muszą również posiadać wysoką średnią ocen, muszą złożyć na piśmie swój profil osobowy oraz przygotować po angielsku prezentację multimedialną, którą zaprezentują zdalnie za pośrednictwem Skype. Na zakończenie pobytu właścicielka firmy Open Solutions Ltd Patricia Maksymowicz przekazała PWSZ w Wałczu pamiątkową książkę ?Walking Dickens' London?. Pobyt naszych pracowników w Londynie należy uznać za niezwykle interesujący i owocny, a nawiązane kontakty i współpracę za kolejny, niezwykle ważny krok w kierunku umiędzynarodowienia uczelni.

Sprawozdanie z wyjazdu

Galeria:

 


2015-16 Marek Olesiak

W dniach 27 ? 29 lipca 2015 r., Dziekan PWSZ w Wałczu gościł z wizytą szkoleniową w ramach programu Erasmus + w National Sport Academy ?Vasil Levski?, w Sofii w Bułgarii. PWSZ w Wałczu współpracuje z NSA w ramach Programu, na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej i w przyszłości planuje realizować mobilności studentów Wychowania Fizycznego oraz nauczycieli akademickich właśnie w NSA, która jest jedyną uczelnią w pełni specjalizującą się w naukach o sporcie w Bułgarii i jedną z kilku jedynie uniwersytetów sportowych w Europie. Akademia osiągnęła najwyższy wynik akredytacji udzielany przez Krajową Agencję Oceny i Akredytacji Republiki Bułgarii i posiada wiodącą pozycję w rankingu uczelni wyższych w zakresie edukacji sportowej.

W związku z tym, że PWSZ w Wałczu dąży do wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o międzynarodową wymianę studentów i pracowników, szkolenie w tym zakresie pomogło w poznaniu konkretnych procedur, struktur i systemów funkcjonalnych, które umożliwiają instytucji partnerskiej, radzenie sobie z problemami w zakresie prawidłowego realizowania mobilności międzynarodowych, które mogą być w przyszłości zastosowane przez PWSZ w Wałczu. Dodatkowo, celem wyjazdu było zwiększenie wiedzy i nauka dobrych praktyk w zakresie internacjonalizacji studiów i akademickiej wymiany międzynarodowej. 

Największą zaletą szkolenia jest zacieśnienie kontaktów i nabycie doświadczenie w celu przygotowania gruntu pod organizację wspólnych studiów i wymiany studentów.

Sprawozdanie z wyjazdu

Galeria:

 

 

 

2015-16 Ilona Malik, Dorota Dygoń

W dniach 13-15.07.2015r. w ramach Programu Erasmus+ na Universytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, na Słowacji przebywały mgr Dorota Dygoń, pracownik Sekretariatu Dziekana Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego oraz pani Ilona Malik, pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Wałczu.

Wizyta szkoleniowa poświęcona była przede wszystkim wymianie doświadczeń w zakresie pracy Sekretariatu Dziekana oraz Biura Współpracy Międzynarodowej, uczeniu się dobrych praktyk w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego uczelni wyższych, a także w dziedzinie wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni.

Największą zaletą szkolenia było zacieśnienie kontaktów między instytucjami, a także poznanie zasad funkcjonowania Erasmusa na wydziałach Uniwersytetu Mateja Bela, jak również poznanie z pracownikami na poszczególnych wydziałach. Pracownice PWSZ w Wałczu w ciągu kilku dni miały okazję zwiedzić nie tylko Rektorat Uniwersytetu, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ale także Wydział nauk Humanistycznych i znajdujący się nieopodal akademik ? wszystko położone wśród przepięknych gór.

Wizyta w Bańskiej Bystrzycy pozwoliła na poznanie Słowacji z innej niż dotychczas perspektywy oraz przysporzyła okazji do pogłębiania wzajemnych kontaktów między instytucjami a także dała bardzo pozytywny odzew na możliwość wymiany międzynarodowej w przyszłości.

Sprawozdanie z wyjazdu

Galeria:

 

 

2014-15 Marek Siek, Ilona Malik

W dniach 06-07.05.2015r. w ramach Programu Erasmus+ w Coaching Point CoP- QualifizierungsCentrum der Wirtschaft Gmbh, Eisenhüttenstadt, w Niemczech przebywali mgr Marek Siek, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Prodziekan Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu oraz Pani Ilona Malik, Zastępca Koordynatora Programu Erasmus+.

Wizyta szkoleniowa miała na celu przede wszystkim poznanie pracowników i struktury funkcjonowania Centrum Doradztwa Zawodowego mieszczącego się na terenie huty w Eisenhüttenstadt, a także procedur stosowanych przez Centrum w ramach studiów dualnych i mobilności studentów oraz pracowników. Podczas spotkań, omawiane były również założenia dotyczące ewentualnych działań w celu stworzenia wspólnych projektów, a rozmowy dotyczyły przede wszystkim określenia warunków i zasad realizacji przez studentów PWSZ w Wałczu projektów studenckich w zakładzie pracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie pomysłów na praktyczne prowadzenie wspólnych projektów łączących przemysł i Szkolnictwo Wyższe. 

Największą zaletą szkolenia było zacieśnienie kontaktów w celu przygotowania gruntu pod organizację wspólnych projektów oraz organizacji wyjazdów studentów na praktyki w ramach programów mobilnościowych,

Podczas pobytu pracownicy PWSZ w Wałczu zapoznali się również z zasadami zarządzania obowiązującymi w QCW, a także poznali zasady funkcjonowania i strukturę instytucji kształcenia zawodowego w Niemczech. Szkolenie w ramach Programu Erasmus+ z pozwoliło na zwiększenie wiedzy na temat systemu funkcjonowania oraz naukę dobrych praktyk w dziedzinie naukowo-przemysłowych projektów i szkoleń, które będą realizowane w przyszłości pomiędzy obiema Instytucjami.

Galeria:

 

 

2014-15 Agata Wawczak, Monika Łukojć

W dniach 24-26.11.2014r. w ramach Programu Erasmus+ na Universytecie Preszowskim w Preszowie, na Słowacji przebywały mgr Agata Wawczak i mgr inż. Monika Łukojć, pracownice Dziekanatu Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu. Wizyta szkoleniowa  poświęcona była przede wszystkim wymianie doświadczeń w zakresie pracy Dziekanatu i uczeniu się dobrych praktyk w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego uczelni wyższych.

Największą zaletą szkolenia było zacieśnienie kontaktów między instytucjami, a także poznanie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Preszowskiego w zakresie prowadzenia dokumentacji, procedur, struktur i systemów, które umożliwiają pracownikom Dziekanatu zajmowanie się czynnościami związanymi z szeroko pojętymi sprawami studenckimi.

Podczas pobytu, mgr A. Wawczak oraz mgr inż. M. Łukojć zapoznały się systemem kształcenia na wydziałach Uniwersytetu Preszowskiego, brały również udział w spotkaniach z pracownikami i studentami słowackiego uniwersytetu, analizowały programy studiów a także zapoznały się z dokumentacją organizacyjną funkcjonującą w zakresie Dziekanatu, które w przyszłości mogą również zostać dostosowane do potrzeb PWSZ w Wałczu. 

 Galeria:

2014-15 Ilona Malik, Dorota Dygoń

W dniach 17-19.11.2014r. w ramach Programu Erasmus+ na Universytecie Preszowskim w Preszowie, na Słowacji przebywały mgr Dorota Dygoń, pracownik Sekretariatu Dziekana Wydziału Społeczno-Inzynieryjnego oraz pani Ilona Malik, pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Wałczu.

Wizyta szkoleniowa  poświęcona była przede wszystkim wymianie doświadczeń w zakresie pracy Sekretariatu Dziekana oraz Biura Współpracy Międzynarodowej, uczeniu się dobrych praktyk w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego uczelni wyższych, a także w dziedzinie wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni.

Największą zaletą szkolenia było zacieśnienie kontaktów między instytucjami, a także poznanie zasad funkcjonowania Erasmusa na wydziałach Uniwersytetu Preszowskiego jak również  zasad zarządzania środkami finansowymi Programów Europejskich.

Podczas pobytu, mgr D. Dygoń oraz pani I. Malik brały udział w spotkaniach z pracownikami i studentami słowackiego uniwersytetu, zapoznały się systemem funkcjonowania wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni wyższych, realizowanych na Słowacji, porównywały sposoby prowadzenia Sekretariatu Dziekana, zakres obowiązków osób funkcyjnych oraz   narzędzia stosowane przy współpracy z organizacjami studenckimi, które w przyszłości mogą również zostać dostosowane do potrzeb PWSZ w Wałczu. 

Naturalnie, oprócz programu oficjalnego, wizyta w Preszowie pozwoliła na poznanie Słowacji z innej niż dotychczas perspektywy oraz przysporzyła okazji do pogłębiania wzajemnych kontaktów między instytucjami a także dała bardzo pozytywny odzew na możliwość wymiany międzynarodowej w przyszłości.

Galeria:

2014-15 Marek Siek

W dniach 10-11.11.2014r. w ramach Programu Erasmus+ w DCM Maschinenbau  GmbH, Lüneburg, w Niemczech przebywał mgr Marek Siek, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Prodziekan Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu.

Wizyta szkoleniowa  była swoistą kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez obie instytucje, tj. Porozumienia o Organizacji Wspólnego Projektu, w którym udział brali studenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ w Wałczu. Wizyta w Lüneburgu poświęcona była przede wszystkim określeniu warunków i zasad realizacji przez studentów PWSZ w Wałczu projektu studenckiego w zakładzie pracy oraz wymianie doświadczeń w zakresie pomysłów na praktyczne prowadzenie wspólnych projektów łączących przemysł i Szkolnictwo Wyższe. 

Największą zaletą szkolenia było zacieśnienie kontaktów w celu przygotowania gruntu pod organizację wspólnych projektów oraz organizacji wyjazdów studentów na praktyki w ramach programów mobilnościowych. 

Podczas pobytu, mgr M. Siek zapoznał się z procesami produkcyjnymi i zasadami zarządzania obowiązującymi w DCM Maschinenbau,  a także poznał pracowników, zasady funkcjonowania i strukturę zakładu pracy w Niemczech. 

Szkolenie w ramach Programu Erasmus+ z pozwoliło na zwiększenie wiedzy na temat zarządzania produkcją oraz naukę dobrych praktyk w dziedzinie naukowo-przemysłowych projektów i szkoleń, które będą realizowane w przyszłości pomiędzy obiema Instytucjami.

Galeria:

2014-15 Beata Bugajska

W dniach 20.09-26.09.2014r. w ramach Programu Erasmus+ na Universytecie Alcala (Cardenal Cisneros University College) w Alcala de Henares przebywała Pani dr Beata Bugajska, pracownik Instytutu Humanistycznego PWSZ w Wałczu. Wizyta szkoleniowa  poświęcona była przede wszystkim wymianie doświadczeń w zakresie Systemu Edukacji, metod i form pracy z uczniami, oraz na ustaleniu obszaru współpracy pomiędzy instytucjami. Największą zaletą szkolenia było zacieśnienie kontaktów w celu przygotowania gruntu pod organizację wspólnych studiów i wymiany studentów w ramach programów mobilnościowych, a także poznanie zasad funkcjonowania i internacjonalizacji Uniwersytetu Alcala w dziedzinie pedagogiki.

Podczas pobytu, Pani dr B. Bugajska brała również udział w wykładach, spotkaniach z nauczycielami i studentami hiszpańskiego uniwersytetu, analizowała programy studiów w celu znalezienia podobieństw i stworzenia możliwości wspólnych badań. 

Szkolenie w ramach Programu Erasmus+ z pewnością umożliwiło szczegółowe poznanie procedur, struktur i systemów funkcjonowania uczelni partnerskiej, oraz ciekawych rozwiązań, które w przyszłości mogą również zostać dostosowane do potrzeb PWSZ w Wałczu. 

Oczywiście oprócz programu oficjalnego wizyta w Alcala de Henares przysporzyła okazji do poszerzania wiedzy o Hiszpanii i dokonujących się w tym kraju przeobrażeniach społeczno-gospodarczych.

Galeria:

LLP Erasmus - podsumowanie  

Dla studentów PWSZ w Wałczu, Erasmus to szansa do zwiedzania świata. Za pośrednictwem programu Erasmus, Zjednoczona Europa sponsoruje stypendia pozwalające na odbywanie różnych form studiów lub praktyk zagranicą. PWSZ w Wałczu aktywnie uczestniczy w tym programie już od kilku lat.

Od początku roku 2013-14 na stypendia wyjechało 9-ro studentów żeby studiować na uczelniach partnerskich. Troje studentów z kierunku Finanse i Rachunkowość wybrało Escola Ciencias Econmicas e Organizacoes na Universidade Lusufona de Humanidades e Technologias  w Portugalii. Czterech studentów inżynierskiego kierunku PWSZ, Zarzadzania i Inżynierii Produkcji studiowało na Faculdade de Engenhharia również w uczelni portugalskiej. Studenci filologii angielskiej wyruszyli do samego serca Transylwanii, studiować filologię angielską na Universitatea ?1 Decembrie 1918? Din Alba Iulia. Studia w ramach Erasmusa z reguły odbywają się po angielsku, ale jeśli ktoś zna niemiecki, słowacki czy inny rodzimy język uczelni partnerskiej, ma prawo studiować wybrany kierunek w tym języku. Oferta kierowana do studentów jest bogata i corocznie ulega poszerzeniu. Studenci mogą wyjeżdżać w ramach 14 umów w  Programie ERASMUS do partnerskich uczelni wyższych, w Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, Węgrzech i Rumunii. Z roku na rok z oferty tej korzysta coraz więcej studentów.

Inną formą wymiany Erasmusa są praktyki zawodowe odbywane za granicą. Jest to bardzo korzystna forma praktyk. Nie ma w zasadzie ograniczeń co do rodzaju przedsiębiorstwa czy instytucji gdzie praktyki mogą się odbywać. Wystarczy, że są legalnie zarejestrowane w którymś z państw członkowskich Erasmusa. Obecnie 9 studentek i studentów korzysta z tej formy. Na przykład trzy studentki Wychowania fizycznego wyjechały do Włoch do salonu terapeutycznego. Studenci z Zarządzania i inżynierii Produkcji odbywają praktykę w Niemczech w DCM Maschinenbau GmbH in Lüneburg. Ten wyjazd jest również następstwem realizacji przez wałeckich studentów projektu o charakterze studiów dualnych, wespół I na rzecz DCM Maschinenbau Sp. z o.o. w Wałczu. 

Erasmus zapewnia dwustronność - Wałcz odwiedzili również studenci zagraniczni. W semestrze letnim do PWSZ w Wałczu przybyło troje studentów z Turcji, z uniwersytetu Kafkas. W PWSZ w Wałczu, studenci realizowali swoje studia na kierunku Pedagogika. Poza tym zwiedzali Europę i dodawali kolorytu wałeckiej atmosferze. Jednym z cenniejszych i ciekawszych wystąpień, była ?uliczna szkoła tureckiego? prowadzona dla wałeckich dzieci przez tureckich studentów na Placu Wolności przy okazji miejskiej imprezy kulturalnej 2 maja. Dzieciaki uczyły się pilnie 15 wyrażeń. Tureckie studentki okazały się świetnymi nauczycielkami a wałeccy uczniowie lotnymi studentami ponieważ pomimo tego że Turczynki nie znały polskiego zdołały nauczyć dwanaścioro dzieci wszystkich wyrażeń. Uczniowie otrzymali dyplomy. 

W czasie letnich wakacji Biuro Współpracy Międzynarodowej gościło dwoje nowych przybyszów, tym razem na praktykach. Praktykanci to studenci z uniwersytetu w Alba Iulia, z Transylwanii, Rumunii. Wzięli aktywny udział VII Pikniku Rodzinnym zorganizowanym 10 lipca 2014 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu. Motywem przewodnim pikniku były sceny i dialogi z kultowych polskich komedii o Kargulach i Pawlakach. Okazało się, że studenci z Alba Iulia wspaniale znaleźli sie tej atmosferze, demonstrując jak bardzo kultury nasze są podobne. Uczestnicy spotkania byli przyjęci bardzo serdecznie I gorąco wzięli udział w wielu konkursach i zabawach. Opowiadając o swoich wrażeniach, goście podkreślali wychowawczy wymiar pikniku dla nich. Wcześniej nie mieli okazji spotkać się w takiej sytuacji z osobami niepełnosprawnymi I tu, w Wałczu, odkryli w sobie pokłady prawdziwej sympatii do tych osób. Spotkało się to z równie przyjaznym odbiorem polskich uczestników. Współpraca z WTZ zapowiada sie obiecująco. Studenci już umówili się na sesję zapoznawczą w sierpniu. Krajanie Kaunta Drakuli odwiedzili także Urząd Miasta Wałcza, gdzie spotkali się z bardzo przychylnym przyjęciem, zwłaszcza gdy okazało się że pracownicy świetnie komunikują się po angielsku (co nie jest takie oczywiste w polskiej rzeczywistości). Studenci liczą na zacieśnienie kontaktów ponieważ są zainteresowani rekreacja i turystyką. Odkryli też przyjazną dla cudzoziemców gastronomię w barze Mustard, gdzie dostali nie tylko wyżywienie ale także okazję zaprezentowania swojej regionalnej kuchni narodowej.  Erasmus zbliżył świat do Wałcza I Wałcz do świata

Program Erasmus to nie tylko działalność na rzecz rozwoju studentów. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych czy wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dają wszystkim uczestnikom programu niepowtarzalną okazję do zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania kontaktów zawodowych i prywatnych, a także  pogłębienia wiedzy ze swojej dziedziny w placówkach zagranicznych.  W roku akademickim 2013-14 również 10 pracowników i nauczycieli odbyło wyjazdy do partnerskich instytucji w celach szkoleniowych oraz w celu nauczania.

PWSZ w Wałczu posiada ?Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmus? dzięki, której możliwe jest finansowanie i realizowanie wyjazdów we  wszystkich czterech kategoriach. 

Oto krótkie podsumowanie działań, które zostały zrealizowane w roku 2013-14:

1. Wyjazdy studentów na studia SMS do takich instytucji, jak:
a) Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugalia:
- 3 studentów z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Piotr Kiszka, Paweł Pawlus, Szymon Stolerzewski;
- 3 studentki z kierunku Finanse i Rachunkowość: Małgorzata Wiszniewska, Aleksandra Rytczak, Agnieszka Frydrych;
b)  Universitatea ,,1 Decembrie 1918?? Din Alba Iulia, Rumunia:
- 3 studentów z kierunku Filologia Angielska: Sandra Miedzińska, Katarzyna Kuligowska, Paweł Piekarski.

2. Wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne SMP do takich instytucji, jak:
a) DCM Maschinenbau GmbH, Niemcy:
- 3 studentów z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Paulina Lewandowska, Ryszard Magnuski, Jarosław Domański;
b) Jugendherberge Weimar ? ?JGH Maxim Gorki?, Niemcy:
- 1 studentka z kierunku Filologia Angielska: Joanna Bonk;
c) Associazione Sportiva Dilettantistica ?OLIMPIA CENTER?, Włochy:
- 3 studentki kierunku Wychowanie Fizyczne: Ewelina Pańczyk, Agata Łakoma, Daria Krzyżańska;
d) Mount Wolseley Hotel, Spa& Country ClubTullow co. Carlow, Irlandia:
- 1 studentka z kierunku Filologia Angielska: Marlena Łasicka;
d) Sylvia?s Shop&Cafe, Wielka Brytania:
- 1 studentka kierunku Filologia Angielska: Natalia Kępska.

3. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych STT do takich instytucji, jak:
a) The Burlington School of English Ltd.:
- 2 wykładowców z Instytutu Ekonomicznego: dr Anna Korzeniewska, mgr Kinga Wierzchowska;
b) Yeni Yüzy?l Üniversitesi Turcja:
- 1 pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej: Ilona Malik
c) Suleymän Demirel Üniversitesi Turcja:
- Dziekan Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego: dr inż. Marek Olesiak;
d) Universitatea ,,1 Decembrie 1918?? Din Alba Iulia, Rumunia:
- Koordynator Uczelniany Programu Erasmus, Prodziekan mgr Marek Siek;
e) Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja:
- 3 wykładowców z Instytutu Humanistycznego: dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, dr hab. Teresa Żółkowska, dr hab. Tomasz zimny.
f) Cardenal Cisneros University College, Universidad de Alcala, Hiszpania:
- 1 pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej: Ilona Malik.

4. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do takich instytucji, jak:
a) Polytechnic Institute of Cavado and Ave, Barcelos, Portugalia:
- wykładowca z Instytutu Ekonomicznego: dr Sławomir Franek.

Galeria: