Opłaty za studia

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia 22.04.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych na roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu

Studenci pierwszego roku proszeni są o wnoszenie opłat na indywidualne konto otrzymane w procesie rekrutacji
(konto na które wnosili opłatę rejestracyjną - po wejściu na stronę rekrutacji wybrać opcję wydruki, przelew, wydrukuj).

Pozostali na konto: PKO BP. S. A. I o/Wałcz 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935