Harmonogram Roku Akademickiego 2017/2018

TERMINARZ STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 trwa od 1 października 2017 do 30 września 2018 r., w tym:

 

I. SEMESTR ZIMOWY

Dzień organizacyjny dla studentów pierwszego roku - 29.09.2017 r.

Zajęcia dydaktyczne                   - 02.10.2017 r. - 28.01.2018 r.

Sesja egzaminacyjna                   - 29.01.2018 r. - 11.02.2018 r.

Sesja poprawkowa                     - 19.02.2018 r. - 04.03.2018 r.

Zaliczenie semestru zimowego/ostateczny termin złożenia indeksów - do 07.03.2018 r.

Przerwa zimowa                         - 23.12.2017 r. - 07.01.2018 r.

Przerwa międzysemestralna      - 12.02.2017 r. - 18.02.2018 r.

Dzień Rektorski                          - 31.10.2017 r.

                                                    

II. SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne                   - 26.02.2018 r. - 17.06.2018 r.

Sesja egzaminacyjna                   - 18.06.2018 r. - 01.07.2018 r.

Sesja poprawkowa                     - 10.09.2018 r. - 23.09.2018 r.

Zaliczenie roku akademickiego/ostateczny termin złożenia indeksów - do 24.09.2018 r.

Przerwa świąteczna                      - 30.03.2018 r. - 04.04.2018 r.

Dzień Rektorski                           - 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 01.06.2018 r.,