Dlaczego nasza Uczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje obszary wchodzące w zakres nauk społeczno - ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i o kulturze fizycznej. Szeroka oferta edukacyjna stwarza duże możliwości wyboru studiów zgodnie z profilem zainteresowań i pasji oraz takiego pokierowania swoim wykształceniem, aby być konkurencyjnym na trudnym rynku pracy.           

Uczelnia nasza jest gwarantem jakości kształcenia, nie tylko dlatego że jako uczelnia publiczna ma ustawowy obowiązek zapewnienia jakości i podlega systematycznie akredytacji, ale przede wszystkim dlatego, że dysponuje oddaną kształceniu kadrą wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich z takich uczelni jak Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Koszalińska. Dodatkowy atut to własna, dobrze wyposażona i obszerna baza dydaktyczna oferująca sprzęt audiowizualny i specjalistyczny.

Uczelnia zapewnia nowoczesne metody kształcenia oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie tylko jakość kształcenia jest kryterium decydującym o wyborze uczelni przez przyszłych studentów, dlatego zwracamy uwagę na komfort pracy i studiowania. Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania zainteresowań, wspieramy studenckie inicjatywy, rozrywkę, akademickie rywalizacje sportowe oraz budowę ścieżek kariery zawodowej. Zapewniamy studentom dobre warunki lokalowe w akademiku, stały i życzliwy kontakt z nauczycielami akademickimi i z administracją uczelni, umożliwiamy dostęp do miejsc, gdzie studenci będą mogli odpoczywać, spotykać się, uprawiać sport i rekreację.

W naszej Uczelni przygotowujemy studentów do podjęcia samodzielnej pracy, umożliwiającej jak pokazują dotychczasowe  doświadczenia naszych absolwentów, osiągnięcie wysokiej  pozycji zawodowej. Sprzyja temu w coraz większym stopniu rozwijana współpraca międzynarodowa, obejmująca wyjazdy studentów i wykładowców do zagranicznych uczelni partnerskich oraz przyjazdy studentów i pracowników z tych uczelni. Najważniejszy z programów europejskich, Erasmus, oferuje studentom stypendia na studia i praktyki za granicą, co, poza edukacją, daje możliwość doskonalenia języków obcych, poznania sposobu nauczania w innych krajach, zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i nawiązania nowych znajomości. Staramy się stworzyć studentom możliwość wszechstronnego rozwoju, popieramy rozwój ich samorządności, promujemy pracę w kołach naukowych i uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej oraz sportowej.  Myślę, ze PWSZ w Wałczu to świetne miejsce do nauki i osobistego rozwoju.

Zapraszamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, w przekonaniu, że studia na naszej Uczelni pozwolą nie tylko sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, ale jednocześnie sprawią satysfakcję i przyczynią się do urzeczywistnienia osobistych ambicji i marzeń.

 

JM Rektor

dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek