Aktualności

Podstawy wiedzy o przyrodzie – zajęcia terenowe

W ramach zajęć z przedmiotu podstawy wiedzy o przyrodzie studenci II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej odbyli zajęcia na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Wałcz – „Morzycówka”. W ośrodku realizowane są zajęcia o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz turystów. Studenci uczestniczyli w zajęć dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu związanych z rozpoznawaniem liści i drzew. W znajdującym się przy ośrodku ARBORETUM rośnie ponad 100 gatunków roślin i ich odmian podzielonych na 12 zbiorowisk roślinnych. Po obejrzeniu tego bardzo ciekawego zbioru studenci w trakcie spaceru ścieżką przyrodniczo-leśną, poprowadzoną przez bukowy i dębowy las, poznawali różne gatunki drzew, krzewów oraz budowę lasu. Wiedza na temat przyrody oraz poznane aktywne formy pracy w terenie z pewnością będą wykorzystane przez przyszłych nauczycieli. Studenci oraz prowadzący zajęcia Andrzej Łojewski składają serdeczne podziękowania dla  Pani Magdaleny Marchwiak z Nadleśnictwa Wałcz oraz Pani Małgorzaty Miszczak – nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu.

  • DSC_0313
  • DSC_0319
  • DSC_0323
  • DSC_0324
  • DSC_0330
  • DSC_0332