Aktualności

Legia Akademicka

Przystąp do Legii Akademickiej!

Rekrutacja jeszcze trwa!

Wypełnij wniosek!

Legia Akademicka to program rządowy tylko dla studentów uczelni państwowych, dzięki któremu można zdobyć przygotowanie wojskowe aby przystąpić do egzaminów oficerskich w Wojsku Polskim.

Legia Akademicka jest to profesjonalne, wojskowe przeszkolenie studentów państwowych szkół wyższych w wymiarze jednego lub dwóch semestrów, według typowego programu dla kandydatów na szeregowych a następnie dla osób funkcyjnych szczebla drużyny lub podoficerów rezerwy. W części teoretycznej program realizowany jest na terenie uczelni. Część praktyczna odbywa się w warunkach terenowych obozów szkoleniowych.

Głównym celem programu jest przygotowanie studentów szkół wyższych w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie podoficerskim. Umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia, a także dowodzenia drużyną podczas realizacji działań taktycznych.  Absolwenci mają możliwość przystępowania do egzaminów oficerskich.

Zapraszamy do służby w Legii Akademickiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

Możesz być studentem innej uczelni też.