Aktualności

Po jednej stronie barykady

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu kontynuuje, prowadzoną w ubiegłych latach, współpracę ze Wojskiem Polskim. Po nawiązaniu relacji z 100. Batalionem Łączności oraz 1 Regionalną Bazą Logistyczną przyszła kolej na 2 Stargardzki Batalion Saperów.

Podpisane pomiędzy instytucjami porozumienia przekładają się na wiele sfer życia jednostek wojskowych i uczelni. Część nauczycieli akademickich PWSZ w Wałczu to zawodowi żołnierze, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Infrastruktura wojskowa służy pogłębianiu wiedzy przez wałeckich żaków. Studenci, w ramach współpracy mogą korzystać z nowoczesnej sali informatycznej 100. Batalionu Łączności. Jednocześnie PWSZ w Wałczu podnosi ich kwalifikacje dając im możliwości awansu zawodowego poprzez dedykowany program nauczania, dostosowany do realiów służby wojskowej.

Wkrótce rusza ministerialny program tzw. „Legii Akademickiej”, w trakcie którego przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne -na uczelniach wyższych i praktyczne – w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Po ukończeniu zajęć teoretycznych, student może otrzymać powołanie na ćwiczenia wojskowe, po których będzie mógł uzyskać stopień oficerski.