Instytut Nauk o Zdrowiu

Oferowane kierunki:

?  Pielęgniarstwo* - NOWOŚĆ

?  Położnictwo* - NOWOŚĆ

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytacji Ministra Zdrowia.