BIURO AKADEMICKICH PROJEKTÓW STUDENCKICH

Uwaga Studenci I roku,

koncowe konsultacje i zaliczenie z instruktażu do Akademickiego projektu społecznego i Przysposobienia akademickiego w semestrze letnim 2016/2017 odbędą się jeszcze TYLKO w 

24.06 sobota 13:30 - 14:30 s 2/b4

 1. Osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach w marcu i kwietniu obowiązane są przystąpić do kolokwium zaliczeniowego z przysposobienia akademickiego.

2. Do zaliczenia akademickiego projektu społecznego konieczne jest wykonanie projektu oraz opracowanie dokumentów, w tym arkusza oceny. 

prowadzący: Marek Siek

  

BIURO PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH służy pomocą studentom realizującym swoje projekty w zakresie przygotowania formalnej dokumentacji projektu. BIURO UDZIELA KONSULTACJI PO UMÓWIENIU PRZEZ E-MAIL (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Dokumenty do zapoznania się:

Regulamin projektów społecznych
Zapoznaj się z przykładowymi rozwiązaniem projektu społecznego o charakterze imprezy
Zapoznaj się z przykładowymi rozwiązaniem prezentacji projektu społecznego o charakterze procesu
Zapoznaj się z przykładowymi rozwiązaniem prezentacji projektu społecznego
Zapoznaj się z arkuszem oceny koleżeńskiej
Zapoznaj się z przykładem raportu postępu
Zapoznaj się z przykładem notatki końcowej do publikacji

 

Oferta projektów społecznych 2016/2017 dla studentów I roku

 

 

PILNE: 015-2016-17-HUM: AUDYT DOKUMENTACJI DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU PEDAGOGIKA
Projekt obejmuje kontrolę dokumentacji dydaktycznej kierunku pedagogika pod względem poprawności i kompletności. 
Planowana liczba osób: 4 OSOBY (preferowane kierunki Administracja lub Pedagogika)
Czas wykonania : Kwiecień 2017 r.  
Koordynator projektu:  Marek Siek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 30 marca 2017r.

PILNE: 012-2016-17-TRK: KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO DLA DZIECI Z RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Projekt obejmuje wsparcie rodzin objętych pomocą społeczną w zakresie udzielenia korepetycji dzieciom z tych rodzin z języka angielskiego. Projekt dla wszystkich jednak szczególnie przydatny studentom pedagogiki. Projekt podlega wpisowi na suplement dyplomu. 

Planowana liczba osób: 3-5 OSÓB
Czas wykonania : od marca do czerwca  2017 r. 
Koordynator projektu:  dr Kamila Trojanowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin składania zgłoszeń: do 19 marca 2017r.

 

014-2016-17-SIM: PROMOCJA INTERNACJONALIZACJI NA JUWENALIA OTWARTE W PWSZ

Projekt obejmuje promocję kształcenia językowego w PWSZ w Wałczu w ramach Juwenaliów Otwartych. 
Planowana liczba osób: 3 OSOBY
Czas wykonania : Maj 2017 r. (juwenalia, do południa) 
Koordynator projektu:  Marek Siek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do  15 kwietnia 2017r.

002-2016-17-MAI: ERASMUS DAY

Projekt obejmuje promocje Programu Erasmus+ wśród studentów PWSZ w Wałczu oraz organizację dnia informacyjnego ERASMUS DAY w Uczelni.
Bonus: PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU. 
Planowana liczba osób: 3 OSOBY
Czas wykonania : od kwietnia do maja 2017 r.
Koordynator projektu:  Ilona Malik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 15 kwietnia 2017 r.

PILNE: 001-2016-17-SIM: POCZET HONOROWY UCZELNI (uzupełnienie składu)
PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ ZESPOŁU REPREZENTUJĄCEGO, PRAKTYCZNE REPREZENTOWANIE UCZELNI I WSPÓŁORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI.
Bonus: PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU. 
Skompletowanie zespołu o 8 studentów/studentki
Czas wykonania : od października 2016 do października 2017 r.
Koordynator projektu: Dorota Dygoń (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 15 listopada 2016 r.

000-2016-17-SIM: POMYSŁ WŁASNY - INWENCJA STUDENTA :)
PROJEKT OBEJMUJE DZIAŁANIE WYMYŚLONE I ZREALIZOWANE PRZEZ STUDENTÓW NA PODSTAWIE ICH WŁASNEGO POMYSŁU I ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ KOORDYNATORA
Planowana liczba osób: 2-5 w grupie
koordynator: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas wykonania :  zaproponuj
Termin składania zgłoszeń: aby nie za późno


 

Projekty w trakcie realizacji (nie do wzięcia):

009-2016-17-TTJ: Porządkowanie zbiorów po biblioteke ZKN

Projekt obejmuje przegląd zbiorów przejętych po ZKN w Wałczu 
Zespół: Tomasz Kurkowski, Oskar Bulczak, Grzegorz Kucharski
Czas wykonania : do 30 czerwca 2017 r.
Koordynator projektu: Joanna Tutaj (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 004-2016-17-DRA: WERYFIKACJA DOKUMENTACJI KIERUNKU WF

Projekt obejmuje audyt dokumentacji kształceniowej dla kierunku Wychowanie Fizyczne.
Zespół: Marcelina Kitosz, Anna Citkiewicz i Wiktoria Meslin
Czas wykonania : od listopada 2016 do grudnia 2017 r.
Koordynator projektu:  Dr Alicja Drohomirecka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

003-2016-17-SIM: SPIS LITERATURY BIBLIOTECZNEJ
Projekt obejmuje skatalogowanie zbiorów literatury przejętej z Kolegium Języków Obcych.
Zespół: Agnieszka Wojtaszewska, Marta Brzezińska, Jolanta Rutka
Czas wykonania : od listopada 2016 do czerwca 2017 r.
Koordynator projektu:  Marek Siek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

007-2016-17-WOM: PARKING ROWERÓW W PWSZ W WAŁCZU
Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie parkingu rowerowego na terenie uczelni. Jest to pomysł własny studentów.
Zespół: Regina Mowczan, Sandra Kiliszewska, Marek Królik
Czas wykonania : od listopada 2016 do czerwca 2017 r.
Koordynator projektu: dr inż. Mariusz Wojtalik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

008-2016-17-GOJ: REWITALIZACJA LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO W PWSZ W WAŁCZU
Projekt ma na celu zrewitalizowanie oprogramowania sal laboratoryjnych w bud. nr 7 kampusu przy ul. Wojska Polskiego.
Zespół: Marek Gabrysiak, Artur Głuszek, Paweł Kaczmarek (IWBIA)
Czas wykonania : od listopada 2016 do czerwca 2017 r.
Koordynator projektu: mgr inż. Józef Górdak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

005-2016-17-WOM: AUDYT LABORATORIÓW IT

Projekt obejmuje spis wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych Instytutu Technicznego w raz z dokumentacją fotograficzną.  
Bonus: PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU.  
Planowana liczba osób: 5 OSOBY - preferowani studenci ZiIP lub Administracji
Czas wykonania : od listopada 2016 do maja 2017 r. 
Koordynator projektu: dr inż. Mariusz Wojtalik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 30 listopada 2016 r. 

Projekty zrealizowane (nie do wzięcia):

000-2015-16-SIM PROMOCJA 3 MAJA 
PROJEKT OBEJMUJE OBSŁUGĘ PROMOCYJNEGO PUNKTU PWSZ NA pikniku z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Planowana liczba osób w grupie: 3
Planowana liczba grup: 7 (mile widziane zespoły kierunkowe)
koordynator projektu: dział promocji
Czas wykonania: 3 maja 2016
Termin zgłaszania: nie później niż do 20.04.2016
Zgłoszenia składać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

000-2915-16-SIM OTWARTE JUWENALIA PWSZ
PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ PROMOCJI POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW W RAMACH DNI OTWARTYCH PWSZ ORGANIZOWANYCH W DNIU JUWENALIÓW DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH.
Planowana liczba osób w grupie: 3
Planowana liczba grup: 7 (mile widziane zespoły kierunkowe)
koordynator projektu: dział promocji
Czas wykonania: 3 maja 2016
Termin zgłaszania: nie później niż do 22.04.2016
Zgłoszenia składać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

000-2015-16-SIM PROMOCYJNE WYPRAWY
PROJEKT OBEJMUJE WYJAZDY PROMOCYJNE DO SZKÓŁ ŚREDNICH W WAŁCZU I OKOLICACH, TAKŻE W TOWARZYSTWIE PRACOWNIKA PROMOCJI NA PREZENTACJE PROMOCYJNE MAJĄCE NA CELU ZACHĘCIĆ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH DO PODJĘCIA STUDIÓW W PWSZ W WAŁCZU. Bonus: gotowa prezentacja i materiały promocyjne, krótka realizacja.
Planowana liczba osób w grupie: 3
Planowana liczba grup: 7 (mile widziane zespoły kierunkowe)
koordynator projektu: dział promocji
Czas wykonania: marzec 2016
Termin zgłaszania: nie później niż do 3 marca
Zgłoszenia składać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 003-2015-16-SIM: GIEŁDA KIERUNKÓW -STRATEGICZNA GRA PROMOCYJNA
PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGICZNEJ GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DNI OTWARTE PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ EDUKACYJNĄ UCZELNI. GRA PROJEKTOWANA JEST W FORMIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (istnieje koncepcja do rozwinięcia)
Planowana liczba osób: 3
Koordynator projektu: PRODZIEKAN Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas wykonania : w czasie dniu otwartych w marcu 2016 r.
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 marca 2016 r.

004-2015-16-SIM: LOGISTYCZNA GRA PROMOCYJNA TANGRAM TRANSPORTU
PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGICZNEJ GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DNI OTWARTE PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ EDUKACYJNĄ UCZELNI. GRA PROJEKTOWANA JEST W FORMIE GRY PLANSZOWEJ STRATEGICZNEJ (istnieje koncepcja do rozwinięcia)
Planowana liczba osób: 3
Koordynator projektu: PRODZIEKAN Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas wykonania : w czasie dniu otwartych w marcu 2016 r.
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 marca 2016 r.

007-2015-16-SIM: KIERUNKOWE GRY SPOŁECZNOŚCIOWE "PWSZ DLA SPOŁECZNOŚCI"
PROJEKT OBEJMUJE WYTWORZENIE I PRZEPROWADZENIE GIER SPOŁECZNOŚCIOWYCH, SKIEROWANYCH DO NIE-EKSPERTÓW (DZIECI I MŁODZIEŻY) PROMUJĄCE PRACĘ ZESPOŁOWĄ ORAZ ISTOTĘ KIERUNKU STUDIÓW.
Gry powinny mieć charakter "questu" lub procesu oraz angażować grupy do wspólnego działania. Przy okazji powinny promować wizerunek PWSZ w Wałczu oraz specyficzny charakter danego kierunku. Przykładem takiej gry mogą być gry uliczne o charakterze poszukiwania, gry RPG (gry z przyjmowaniem ról) z celem zespołowym.
Planowana liczba osób -  3-5 na każdy z kierunków:
Czas wykonania : do marca 2016 r.
Koordynator projektu:  opiekunowie roku/Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 marca 2016 r.

PILNE: 005-2015-16-SIM: POCZET HONOROWY UCZELNI (uzupełnienie składu)
PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ ZESPOŁU REPREZENTUJĄCEGO, PRAKTYCZNE REPREZENTOWANIE UCZELNI I WSPÓŁORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI. PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU. Projekt nie posiada części sprawozdawczej.
Skompletowanie zespołu o 3 studentów
Czas wykonania : od października 2015 do października 2016 r.
Koordynator projektu:  Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 15 grudnia 2015 r.

007-2015-16 (adm/ped/fir/ziip/wf)-SIM: DNI OTWARTE KIERUNKÓW
PROJEKT OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE, ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNO-INTEGRACYJNEJ MAJĄCEJ NA CELU ROZPOWSZECHNIENIE WIEDZY O KIERUNKU STUDIÓW I PWSZ W WAŁCZU W ŚRODOWISKU WAŁCZA ORAZ OKOLIC; każdy kierunek przygotowuje własne zamierzenie i realizuje je oddzielnie w wybranych przestrzeniach Uczelni; działanie powinno obejmować aktywności promujące specyfikę kierunku w kontekście studiów wyższych dla młodzieży; mile widziane gry i happeningi; 
Planowana liczba osób (organizatorów): do 5 osób na projekt
Koordynator projektu:  Dyrektorzy instytutów i opiekunowie kierunków/Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r.
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 grudnia 2015 r.

002-2015-16-SIM: ZNAJOMY ANGIELSKI - PROMOCYJNY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DZIEŃ OTWARTY PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I PROGRAMU ERASMUS+ PWSZ W WAŁCZU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)
Planowana liczba osób: 3
Koordynator projektu:  koordynator programów międzynarodowych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r.
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 grudnia 2015 r.

001-2015-16-KOB: STUDENCI  CZYTAJĄ  DZIECIOM
W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym oraz nabywania praktycznych doświadczeń  21.10.2015 r. Studenci z II-go roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu   Pedagogika WiP  przeprowadzili w oddziale dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałczu zajęcia biblioteczne dla dzieci w ramach kampanii ?Cała Polska czyta dzieciom?. Spotkanie odbyło się pod hasłem ? Studenci czytają dzieciom?. Podczas spotkania w głośnym pięknym czytaniu studenci zaprezentowali dzieciom dwie  bajki : ?Czarna owieczka? i ?Mała Syrenka?,  układanie z puzzli głównych bohaterów bajek oraz przeprowadzili zajęcia muzyczne i ruchowe z chustą animacyjną
Koordynator projektu: mgr Barbara Komorowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

005-2015-16-SIM: POCZET HONOROWY UCZELNI
PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ ZESPOŁU REPREZENTUJĄCEGO, PRAKTYCZNE REPREZENTOWANIE UCZELNI I WSPÓŁORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI. PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU.
Czas wykonania : od października 2015 do października 2016 r.
Koordynator projektu:  Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 006-2015-16-SIM: ANKIETA SPEŁNIENIA
PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE, PRZEPROWADZENIE I OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY WŚRÓD STUDENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA BADAJĄCEJ JAK STUDENCI OCENIAJĄ SWOJE STUDIA W CZASIE PIERWSZEGO SEMESTRU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)
Planowana liczba osób: 3
Koordynator projektu:  Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Czas wykonania : do 15 grudnia 2015 r. przeprowadzenie ankiety do 20 grudnia opracowanie wyników
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 grudnia 2015 r.

009-2015-16-SIM: WYCIECZKA EDUKACYJNO-POZNAWCZA PWSZ W WAŁCZU
PROJEKT DOTYCZY ORGANIZACJI WYCIECZEK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO PWSZ W WAŁCZU. Spodziewane jest zwiedzanie Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz instytutów. Zwiedzanie Laboratoriów uczelnianych. Integracja ze środowiskiem studenckim oraz uczniów gimnazjów z różnych miejscowości. Uczestnicy: uczennice i uczniowie Gimnazjum Publicznego w Człopie oraz Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu.
Planowana liczba osób -  5
Czas wykonania : od 20 marca 2016 roku do 31 maja 2016 roku
Koordynator projektu:  Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 7 stycznia 2016 r.

002-2015-16-SIM: ZNAJOMY ANGIELSKI - PROMOCYJNY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DZIEŃ OTWARTY PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I PROGRAMU ERASMUS+ PWSZ W WAŁCZU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)
Planowana liczba osób: 3
Koordynator projektu:  koordynator programów międzynarodowych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r.
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 1 grudnia 2015 r.

008-2015-16-SIM: ZIMOWE FERIE ZE STUDENTAMI
PROJEKT DOTYCZY ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W RAMACH FERII ZIMOWYCH W WAŁECKIM CENTRUM KULTURY. Spodziewane jest zarówno udzielenie pomocy osobom prowadzącym ferie w kontakcie bezpośrednim z dziećmi jak również inicjatywa i kreatywność w planowaniu przedsięwzięć. Atutem będzie (po ukończeniu projektu) zaświadczenie z instytucji oraz zaliczenie projektu do osiągnięć osobistych studenta, podlegających wpisowi do suplementu.
Planowana liczba osób -  5
Czas wykonania : od 1 lutego do 14 lutego 2016 r.
Koordynator projektu:  Marta Kawczyńska (straszy instruktor) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 602 330 790(WCK), Prodziekan (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 7 stycznia 2016 r.