Dla studentów

WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Na podstawie analizy wniosków i w oparciu o wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji kandydaci zostali uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów, decydujący wpływ na określenie miejsca na liście rankingowej miała data wpływu wniosku.

Studenci PWSZ w Wałczu zakwalifikowani do udziału w Turze I projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

LISTA GŁÓWNA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. Joanna Plecety
2. Agata Maciejewska
3. Agnieszka Augustyniak
4. Sylwia Zarańska
5. Bogumiła Osińska
6. Kamila Olechnowicz
7. Ewelina Korzeniak
8. Klaudia Dyko
9. Klaudia Wagner
10. Patrycja Słonina
11. Karol Walczak
12. Anita Kuźmińska
13. Dominika Klimończyk
14. Paulina Sokołowska
15. Joanna Andrzejewska

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. Adrianna Gazda
2. Anna Bulzacka-Dudek
3. Kamil Wojczakowski

 

LISTA GŁÓWNA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

1. Maciej Marcin Rybak

 

LISTA GŁÓWNA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

1. Magdalena Janas
2. Anna Radecka
3. Julia Duda
4. Kamil Koliński
5. Paulina Piotrowska
6. Marta Frydrych
7. Maciej Kusztal
8. Jan Lewandowski

 

 INSTYTUCJE ZAKWALIFIKOWANE DO TURY I 

LISTA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA

1 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Wałczu
2 Warsztat Terapii Zajęciowej przy SDN ''Uśmiech''
3 Dom Pomocy Społecznej w Wałczu
4 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu
5 Publiczne Przedszkole nr 18 w Pile
6 Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczno-Rewalidacyjne ?Piękny Umysł?
7 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
8 Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu

 

LISTA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1 Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
2 Colours Factory
3 Kuca Sp.zo.o
4 MGN Spółka jawna, R. Malak, S. Nawrot
5 Ekomech Sp. z o.o.
6 Metalivest Sp. z o.o.

 

LISTA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

1 Starostwo Powiatowe w Wałczu
2 Urząd Miasta Wałcz
3 F.U. Hermer

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 5    Regulamin rekrutacji studentów? (link)
Załącznik 5a   Wniosek studenta o udział w Projekcie? (link)
Załącznik 6    Opis Projektu? (link)
Załącznik 7    Regulamin świadczeń materialnych dla praktykantów? (link)
Załącznik 7a  Wniosek o przyznanie stypendium? (link)
Załącznik 7b  Wzór oświadczenia o pracy zarobkowej? (link)
Załącznik 7c  Karta pracy praktykanta na PPZ? (link)
Załącznik 7d  Wzór oświadczenia o danych osobowych? (link)

Dla kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji:

Regulamin PPZ - IwbiA
Z1- Arkusz PPZ - IwBiA
Z2- Karta pracy praktykanta - IwBiA
Z3- Szczegółowy program PPZ - IwBiA
Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ - IwBiA
Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) - IwBiA
Z5- Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - IwBiA
Z6- Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - IwBiA
Z7- Zakładane ef. kształ. PPZ tab. 123 - IwBiA
Z8- Protokół zaliczenia PPZ - IwBiA
Z9- Oceny za PPZ - IwBiA

Dla kierunku Pedagogika:

Regulamin PPZ - PED
Z1- Arkusz PPZ - PED
Z2- Karta pracy praktykanta - PED
Z3- Szczegółowy program PPZ - PED
Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ - PED
Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) - PED
Z5- Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - PED
Z6- Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - PED
Z7- Zakładane ef. kształ. PPZ tab. 123 PED - PED
Z8- Protokół zaliczenia PPZ - PED
Z9- Oceny za PPZ - PED

Dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Regulamin PPZ - ZiIP
Zał. 1 - Arkusz PPZ - ZiIP
Zał. 2 - Karta pracy praktykanta - ZiIP
Zał. 3 - Szczegółowy program PPZ - ZiIP
Zał. 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ - ZiIP
Zał. 5 - Dziennik PPZ (1.strona tytułowa) - ZiIP
Zał. 5 - Dziennik PPZ (2.opis wykonywanych prac) - ZiIP
Zał. 6 - Sprawozdanie z PPZ - ZiIP
Zał. 7 - Zakładane efekty kształcenia PPZ - ZiIP
Zał. 8 - Protokół zaliczenia PPZ - ZiIP
Zał. 9 - Oceny za PPZ - ZiIP