Dla nauczycieli

WYNIKI REKRUTACJI NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Na posiedzeniu komisji w dniu 30/11/2016 r. rozpatrzono zgłoszenie pracowników PWSZ w Wałczu do udziału w Turze I projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.?Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

1. Mgr Jadwiga Kosidło
2. Mgr Barbara Komorowska
3. Mgr Kinga Wierzchowska

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

1. Mgr inż. Józef Górdak
2. Mgr inż. Tomasz Muzolf

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Dr Anna Korzeniewska
2. Dr inż. Monika Forysiewicz

 

Dokumenty do pobrania:
?Załącznik 3 ? Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk? (link)
?Załącznik 3a ? Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w projekcie?(link)
?Załącznik 6 ? Opis Projektu? (link)
?Podręcznik dla uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych? (link)

Dla kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji:

Regulamin PPZ - IwbiA
Z1- Arkusz PPZ - IwBiA
Z2- Karta pracy praktykanta - IwBiA
Z3- Szczegółowy program PPZ - IwBiA
Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ - IwBiA
Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) - IwBiA
Z5- Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - IwBiA
Z6- Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - IwBiA
Z7- Zakładane ef. kształ. PPZ tab. 123 - IwBiA
Z8- Protokół zaliczenia PPZ - IwBiA
Z9- Oceny za PPZ - IwBiA

Dla kierunku Pedagogika:

Regulamin PPZ - PED
Z1- Arkusz PPZ - PED
Z2- Karta pracy praktykanta - PED
Z3- Szczegółowy program PPZ - PED
Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ - PED
Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) - PED
Z5- Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - PED
Z6- Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - PED
Z7- Zakładane ef. kształ. PPZ tab. 123 PED - PED
Z8- Protokół zaliczenia PPZ - PED
Z9- Oceny za PPZ - PED

Dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Regulamin PPZ - ZiIP
Zał. 1 - Arkusz PPZ - ZiIP
Zał. 2 - Karta pracy praktykanta - ZiIP
Zał. 3 - Szczegółowy program PPZ - ZiIP
Zał. 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ - ZiIP
Zał. 5 - Dziennik PPZ (1.strona tytułowa) - ZiIP
Zał. 5 - Dziennik PPZ (2.opis wykonywanych prac) - ZiIP
Zał. 6 - Sprawozdanie z PPZ - ZiIP
Zał. 7 - Zakładane efekty kształcenia PPZ - ZiIP
Zał. 8 - Protokół zaliczenia PPZ - ZiIP
Zał. 9 - Oceny za PPZ - ZiIP