Dla instytucji

WYNIKI REKRUTACJI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

Instytucje przyjmujące na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Wałczu w Turze I projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.?Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie analizy wniosków i w oparciu o wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji zostały uszeregowane na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. 

 

LISTA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA

1 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Wałczu
2 Warsztat Terapii Zajęciowej przy SDN ''Uśmiech''
3 Dom Pomocy Społecznej w Wałczu
4 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu
5 Publiczne Przedszkole nr 18 w Pile
6 Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczno-Rewalidacyjne ?Piękny Umysł?
7 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
8 Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu

 

LISTA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1 Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
2 Colours Factory
3 Kuca Sp.zo.o
4 MGN Spółka jawna, R. Malak, S. Nawrot
5 Ekomech Sp. z o.o.
6 Metalivest Sp. z o.o.

 

LISTA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO TURY I DLA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

1 Starostwo Powiatowe w Wałczu
2 Urząd Miasta Wałcz
3 F.U. Hermer

 

Dokumenty do pobrania:

?Załącznik 4 ? Regulamin wyboru instytucji przyjmujących?(link)
?Załącznik 4a ? Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk zawodowych?(link)
?Załącznik 4b ? Wniosek instytucji o udział w projekcie?(link)
?Załącznik 6 ? Opis Projektu? (link)
?Podręcznik dla zakładowych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych? (link)

Dla kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji:

Regulamin PPZ - IwbiA
Z1- Arkusz PPZ - IwBiA
Z2- Karta pracy praktykanta - IwBiA
Z3- Szczegółowy program PPZ - IwBiA
Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ - IwBiA
Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) - IwBiA
Z5- Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - IwBiA
Z6- Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - IwBiA
Z7- Zakładane ef. kształ. PPZ tab. 123 - IwBiA
Z8- Protokół zaliczenia PPZ - IwBiA
Z9- Oceny za PPZ - IwBiA

Dla kierunku Pedagogika:

Regulamin PPZ - PED
Z1- Arkusz PPZ - PED
Z2- Karta pracy praktykanta - PED
Z3- Szczegółowy program PPZ - PED
Z4- Szczegółowy harmonogram PPZ - PED
Z5- Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) - PED
Z5- Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona - PED
Z6- Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - PED
Z7- Zakładane ef. kształ. PPZ tab. 123 PED - PED
Z8- Protokół zaliczenia PPZ - PED
Z9- Oceny za PPZ - PED

Dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Regulamin PPZ - ZiIP
Zał. 1 - Arkusz PPZ - ZiIP
Zał. 2 - Karta pracy praktykanta - ZiIP
Zał. 3 - Szczegółowy program PPZ - ZiIP
Zał. 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ - ZiIP
Zał. 5 - Dziennik PPZ (1.strona tytułowa) - ZiIP
Zał. 5 - Dziennik PPZ (2.opis wykonywanych prac) - ZiIP
Zał. 6 - Sprawozdanie z PPZ - ZiIP
Zał. 7 - Zakładane efekty kształcenia PPZ - ZiIP
Zał. 8 - Protokół zaliczenia PPZ - ZiIP
Zał. 9 - Oceny za PPZ - ZiIP