Studia dualne w PWSZ w Wałczu

STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym otworzyła drogę do łatwiejszej współpracy miedzy przedsiębiorstwami a uczelniami. PWSZ w Wałczu rozpoczęła, pionierski w Powiecie Wałeckim, system przemiennego kształcenia studentów. To nowatorskie rozwiązanie polega na łączeniu nauki i pracy. Polepsza to znacząco szanse ludzi pracujących na studiowanie stacjonarne, a co za tym idzie, bezpłatne. Jest to o tyle istotne, że PWSZ w Wałczu ma teraz misję zapełnienia luki w ofercie kształcenia wyższego w regionie, która powstała w wyniku zakończenia działania Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

Jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z wałecką uczelnią jest DCM Maschinenbau, jeden z liderów wśród metalowców, a co więcej, oferującej współpracę międzynarodową poprzez ścisłe powiązanie z firmą matką, DCM Maschinenbau GmbH w Lüneburgu. W ramach tej i innych form współpracy z innymi przedsiębiorcami, trwa nabór na studia dualne (praktyczne) na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Na tym jednak nie koniec. Uczelnia będzie w tym roku oferowała kształcenie przemienne także na innych kierunkach, np. na Pedagogice, Finansach i Rachunkowości, Wychowaniu Fizycznym oraz Administracji.

Kształcenie przemienne, to przede wszystkim nowa organizacja studiów stacjonarnych o profilu praktycznym. Studia dualne są połączeniem nauki z własną pracą zawodową. To, co student zyskuje, to możliwość pracy i równoczesnego studiowania bezpłatnie z jednej strony, a zaliczenia części własnego czasu pracy jako wybranych zajęć praktycznych, warsztatów, laboratoriów lub praktyk z drugiej strony. Pozwala na zdobycie zarówno potrzebnej wiedzy jak i cennego doświadczenia, a przede wszystkim, oszczędza czas i pieniądze. Studia dualne dają także szansę na łatwiejsze zatrudnienie.

Na czym polegać będzie nowa forma studiów oferowana przez PWSZ w Wałczu? Głównym założeniem studiów dualnych jest łączenie wiedzy teoretycznej zdobytej w Uczelni z umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas pracy. Zajęcia teoretyczne i część ćwiczeń realizowanych będzie na terenie Uczelni. Nowością jest jednak, że na mocy porozumień Uczelni z przedsiębiorstwami, te ostatnie zapewnią studentom dostęp do swoich warsztatów, hal produkcyjnych, biur, technologii, rozwiązań, struktur i oprogramowania tak, aby studenci mogli realizować część kształcenia praktycznego w miejscu pracy. Przedsiębiorstwa udostępnią też swe zasoby do realizowania praktyk innym studentom. Taka organizacja pozwoli na udział w studiach dualnych pracownikom małych i średnich firm, w których pojedynczo, student-pracownik nie mógłby zrealizować wszystkich zamierzeń. Realizacja zajęć poza Uczelnią będzie organizowana przez doświadczoną kadrę dydaktyczną Uczelni, choć praktyczne doświadczenie zawodowe fachowców z przedsiębiorstw będzie również wykorzystywane jak najpełniej.

Forma kształcenia przemiennego będzie również dostępna dla ?zwykłych studentów?, także tych pracujących w innych miejscach, ponieważ zajęcia z reguły odbywają się wieczorami i w soboty, a umowy z przedsiębiorcami zapewniają miejsca praktyk i realizację zajęć praktycznych także innym studentom. Dla tej grupy studentów, kształcenie przemienne dodatkowo oferuje możliwość poznania rynku pracy, nawiązania znajomości biznesowych i rozpoczęcia kariery zawodowej.

Co zyskują przedsiębiorstwa? Po pierwsze, kształcenie kadry własnych specjalistów, na miejscu i w komforcie. Po drugie, możliwość nabywania nowych pracowników spośród innych studentów realizujących projekty i praktyki w przedsiębiorstwie. Po trzecie, możliwość realizacji projektów i zamierzeń dodatkowych, na których realizację przedsiębiorstwa często nie mają czasu, pieniędzy i ludzi. Studenci pod kierownictwem naukowej kadry dydaktycznej Uczelni są w stanie takie działania przeprowadzić, czerpiąc z doświadczenia swoich nauczycieli oraz z bazy badawczej Uczelni. Jako osoby postronne i nie uwikłane w układy wewnętrzne firmy, studenci oferują także obiektywność analiz i ocen. I nie trzeba im za to płacić. Ponadto, umowy z przedsiębiorcami zapewniają współpracę na płaszczyźnie badawczej i naukowej.

Studia dualne to realna potrzeba, efektywne rozwiązanie ale przede wszystkim zysk dla każdej strony.

Zastanawiasz się nad wyborem naszej Uczelni? Przeczytaj ten tekst.