Aktualności

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W ramach akcji Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2 kwietnia 2017 r. na terenie miasta został zorganizowany happening, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Głównym celem spotkania było podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzeń związanych z autyzmem oraz wsparcie rodzin dzieci autystycznych. Studenci jako wolontariusze czynnie włączyli się w akcję rozdając ulotki oraz niebieskie balony, które symbolizowały kolor nadziei oraz solidarności z osobami z autyzmem. Happening został zorganizowany przez wałeckie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz z ADHD „Drużyna Ananasów i Przyjaciele”, z którym studenci pedagogiki współpracują w ramach zajęć i warsztatów.

 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011
 • image012
 • image013
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image018
 • image019
 • image020
 • image021
 • image022
 • image023
 • image024
 • image025
 • image026