Aktualności

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom

8 lipca 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Na uroczystość przybyli poszczególni promotorzy, władze obu Uczelni oraz zaproszeni goście. Najważniejsi tego wieczoru byli oczywiście sami absolwenci, odziani w tradycyjne togi oraz birety. Swoją obecnością w tej doniosłej chwili wspierały ich również bliskie osoby.

Uroczystość została zainaugurowana przemówieniami JM Rektor PWSZ w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanty Witek, Dziekana ZWE w Wałczu dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemara Wolskiego, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusławę Towalewską oraz Starostę Powiatu Wałeckiego dra Bogdana Wankiewicza.

Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów poszczególnym absolwentom, przez ich promotorów oraz władze Uczelni. Nie zabrakło również wyróżnień dla najlepszych absolwentów, którym zostały wręczone nagrody ufundowane przez JM Rektor PWSZ w Wałczu, Burmistrza Miasta Wałcz, Starostę Powiatu Wałeckiego oraz Wójta Gminy Wałcz.

Wyróżnieni zostali najlepsi absolwenci z poszczególnych Instytutów PWSZ w Wałczu:

Z Instytutu Kultury Fizycznej: Pan Hubert Polcyn, Pani Martyna Staniecka oraz Pani Magdalena Kunert.

Z Instytutu Politechnicznego: Pan Andrzej Strakowski, Pan Tomasz Syta oraz Pan Sławomir Walczak.

Z Instytutu Ekonomicznego: Pani Marta Kuczerka, Pan Jacek Berczyński oraz Pani Marta Błaszczyk.

Z Instytutu Humanistycznego: Pani Aleksandra Romańczyk, Pani Agata Wochna, Pani Renata Pokora oraz Pani Agnieszka Mrozewska.

Przyznano również nagrodę specjalną dla Pani Eweliny Pańczyk, absolwentki Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Wałczu, za wysokie wyniki w mistrzostwach Polski AZS w Kickboksingu.

Wyróżnionymi absolwentkami Uniwersytetu Szczecińskiego były: Pani Mariola Wiszniewska oraz Pani Milena Drabińska.

W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrała Pani Róża Mieczkowska, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, zaś w imieniu absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Pani Małgorzata Jagodzińska.

Zakończeniem uroczystości było tradycyjne podrzucenie biretów, które sprawiło, że doniosłość chwili udzieliła się wszystkim obecnym.

Studenci IKF nagrywają film

Więcej informacji

I Międzynarodowe Forum Sportu

Więcej informacji

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością

Więcej informacji

Dzieci na Uczelni świętowały Dzień Dziecka

Więcej informacji

Uczelnia na V Targach Pracy

Więcej informacji

Wolontariusze sprzątali rzekę

Więcej informacji

Debata społeczna

Więcej informacji